skreitas

skreitas
skreĩtas sm. (2) Rtr, Š, , NdŽ 1. P, G109, Ms, Sg, Žgč prijuostės, sijono ar marškinių priešakinė dalis, suimta kam įdėti, sterblė: Įpilk į skreĩtą riešutų, obalių J. Ant skreĩto gali pupas ižyti Slnt. Ana turėjo žirnių teip an skreĩto pasikračiusi Rt. Į skreĩtą kiaušių įsineša Prk. Susipilk bulves į skreĩtą ir nunešk paršeliams Up. Su skreĩtais prirenka grybų i pripila [krepšį] Krp. Vaikinai iš kišenių saujomis cukrainius pila mergoms ant stalo ir į skreitus Žem. Paskuo motina pastatė midaus kaušą ir duonos riekę jaunosios skreite S.Dauk. Motinos nė iš pėdos nepaleida, kiaurai į skreĩtą įsikibęs Skd. Žąsys vėl teip pri jos prigudo, jogei iš jos skreito lesė M.Valanč. Laumės skreĩtais žemę nešė ir užnešė [Šatriją] DūnŽ. Veizu – ežys keliu eina, aš aną į skreĩtą – i numo jums parnešiau Krš. Tai boba: par dieną rugius riš, vakare vyrą (pagimdytą sūnų) skreitè parsineš! Krž. Tik neparsinešk vaiką skreitè (nesusigauk pavainikio) taip belakstydama DūnŽ. ^ Maži vaikai skreĩtą drasko, o dideli – širdį Slnt, Lkv. Tik tu suprask, ožka, kad Dievas tau neįbers į skreitą pinigų! . 2. Dov, Lpl, Skd, Krkl į sterblę paimtas kiekis: Parsinešė iš miško pilną skreĩtą grybų Kl. Mergaitės nešės pilnus skreitùs riešutų Pln. Buvo sodnas geras: obulų, grūšų prisirinkov, skreitùs nusinešėv Nv. [Mergaitė] nešės pilną skreitą keptų plonių S.Dauk. 3. Nv, Sd vieta ant kelių (ppr. vaikui pasisodinti): Gailėsiuos jumis mano skreite auginusi, jei jūs nedrįsiat nė vieno karto lauke išsigrumti su neprieteliais S.Dauk. Toks didelis i palipo da ant skreĩto Pln. Jau ir anos vaikas ant skreĩto pasėda Lkv. Pasisvadink vaiką ant skreĩto Slnt. Pribėgo [anūkė], an skreĩto takšt atsisėdo Krš. Nustojo vaikas verkti; išbalęs, pamėlynavęs, sunkiai puškavo motynos skreite Žem. Šuo bešoka ant skreĩto J. ^ Buvo vaikų: vienas nu skreĩto, kitas į skreĩtą (labai daug) Ms. 4. prk. prieglobstis: Gamtos skreitas . Amžinybės skreitas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • skreitas — skrei̇̃tas dkt. Prisikróviau málkų, grỹbų pi̇̀lną skrei̇̃tą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atalankas — 1 atãlankas sm. (1) žr. atlankas. 1. drabužio pakraščio atlenkimas: Daryk didesnį atãlanką [sijono], kad būt iš ko praleisti, kai išaugsi Kp. Jam marškinius su atãlankais (su rankovių galų atlenkimais) pasiuvo Ds. Dabar nebelabai mada kelnės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripalas — pripãlas sm. (2) sterblė, skreitas: Aš jam daviau pilną pripãlą obuolių Dv. An pripãlo sėskis Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skraistas — 1 skraĩstas sm. (2) Žg žr. skreitas: 1. Nebregiat moterų savo, su skraistais javus į karčemas nešiojančių Sz. [Mergaitė] paskuo išbėrė iš skraisto plonius S.Dauk. 2. Ne tas pasnykas, ka pilnas skraĩstas žirnių, pupų – reik visai nevalgyt Sk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skraitas — skraĩtas sm. (2) Rtr, DŽ, Rs, Mžk, (4) Jrb žr. skreitas: 1. A1885,356, Š, BŽ32,218, Grz, Gr Drabužį suskriejo, ir pasidarė skraĩtas J. Iš skverno, sejono, žiursto padaryk skraĩtą J. Jug obulų, grūšų tiek, mes parnešiam nulėkusios į tą krežį a… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skreitė — 1 skreitė sf. žr. skreitas 4: Jei Mindavė nor krikščioniu tapti ir eiti į skreitę bažnyčios Romo, tegul atduoda pirma mūsų zokonui Žemaičius S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sterblė — sterblė̃ sf. (4) K, Rtr, Š, KŽ, (3) Dglš, ster̃blė (2) 1. Lex76, KlG151, Sut, N, M, L, DŽ, NdŽ sijono, marškinių priekio ar prijuostės apatinė dalis, suimta į ranką, skreitas: Sterblė̃m bulbių prisnešioja moteros Mrc. Turėk ster̃blę – duosiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užuolanka — 1 užuolanka sf. (1) Š, DŽ, NdŽ, KŽ; L, ažuolanka (r.) (1) 1. Jn(Plk), Rtr, Jnšk, Pšl lanku išlinkusi kelio, upės dalis, vingis, lankstas: Kelio užuolanką iš tolo pamatytumei Š. Jis pasivijo ją ant to kryžkelio, kur ta užuolanka Šmk. Kur tik kokia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žambas — žam̃bas sm. (4) [K], Š, RŽ, DŽ, Mlk, (2) K.Būg(Kv) 1. SD163, Lex26,69, Q136,291,404, CI501, CII263, R, R219, MŽ141,292, D.Pošk, Sut, N, KI676, LsB170, M, BzBkXXIV259, Jn, K.Būg, L, LVIII367, LVIV757, Rtr, E, ŠT100, KŽ, GTŽ, Lnkv aštrusis daikto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žeginys — žeginỹs sm. (3b) prk. skreitas: Pulk į žeginį [tėvams] paskutinį kartą (sakoma jaunajai, išvažiuojančiai tuoktis) Varn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”